Next Previous Contents

4. Τι είναι η PostgreSQL ;

Η PostgreSQL έκδοση 6.4 είναι μια δωρεάν βάση, με την οποία σας δίνεται όλος ο πηγαίος κώδικας και είναι ένα Σύστημα Αντικειμενοστραφής-Σχεσιακή Βάσης Δεδομένων σχεδόν συμβατή με (πλησιάζει όλο και περισσότερο) με το ANSI SQL1998,92,89 και τρέχει σε διαφορετικές πλατφόρμες hardware και Λειτουργικά συστήματα.

    Μερικές φορές βγαίνουν σε κυκλοφορία έκτακτες διορθώσεις, μπαλώματα (patches) για διορθώσεις 
    λαθών μετά την έκδοση GA PostgreSQL. Μπορείτε να εφαρμόσετε τα προαιρετικά patches
    ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω 
    βήματα για να εφαρμόσετε τα patches -
    Πηγαίνετε στον κατάλογο που βρίσκεται ο κώδικας της postgresql
        cd /usr/src/postgresql6.3.1
        patch -p0 < patchfile
        make clean
        make
    Δείτε επίσης τη σελίδα βοήθειας γράφοντας 'man patch'
Τα αρχεία για patch βρίσκονται στο

Ο απόλυτος σκοπός και ο τελικός στόχος της PostgreSQL είναι γίνει 100 % συμβατή με την ANSI/ISO SQL και να γίνει επίσης η νούμερο ΕΝΑ Ανοικτή Γενική Βάση στον κόσμο. Η PostgreSQL επίσης θα οδηγήσει, διευθύνει, ελέγξει, παρακολουθήσει και υπαγορεύσει το μέλλον της ANSI/ISO SQL. Αυτό γιατί, η υλοποίηση και οι ιδέες γίνονται πρώτα στην PostgreSQL και έπειτα ενσωματώνονται στην ANSI/ISO SQL.

Ο Informix Universal server (εκδόθηκε το 1997) βασίζεται σε προηγούμενη έκδοση της PostgreSQL επειδή η Informix αγόρασε την Illustra Inc. και ενοποιήθηκε με την Informix. Η βάση Illustra ήταν πλήρως βασισμένη στην Postgres (προηγούμενη έκδοση της PostgreSQL).

Η PostgreSQL είναι μια επέκταση του συστήματος διαχείρισης της βάσης δεδομένων POSTGRES, ένα επόμενης γενιάς πρότυπο έρευνας DBMS. Ενώ η PostgreSQL διατηρεί το δυναμικό μοντέλο δεδομένων και τους πλούσιους τύπους δεδομένων της POSTGRES, αντικαθιστά την γλώσσα ερωτήσεων PostQuel με ένα εκτεταμένο υποσύνολο της SQL.

Η ανάπτυξη της PostgreSQL γίνεται από μια ομάδα προγραμματιστών στο Internet που είναι όλοι γραμμένοι στη λίστα αλληλογραφίας ανάπτυξης της PostgreSQL. Συντονιστής της ομάδας είναι ο Marc G. Fournier

Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για όλη την τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη της PostgreSQL. Φυσικά, ο ίδιος ο πελάτης βάσεων δεδομένων είναι αυτός που αναπτύσσει την PostgreSQL! Το φορτίο της ανάπτυξης διανέμεται σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τελικών χρηστών βάσεων στο internet.

Οι συγγραφείς της PostgreSQL 1.01 είναι οι Andrew Yu και Jolly Chen. Πολλοί άλλοι συνεισέφεραν σε αυτή τη μεταφορά, το τεστάρισμα, την αποσφαλμάτωση και την επέκταση του κώδικα. Ο αρχικός κώδικας της Postgres, απ' όπου προέκυψε η PostgreSQL, ήταν η προσπάθεια πολλών αποφοίτων σπουδαστών, μεταπτυχιακών, και προσωπικού προγραμματιστών που δούλεψαν κάτω από την επίβλεψη του Καθηγητή Michael Stonebraker στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley.

Το αρχικό όνομα του λογισμικού στο Berkeley ήταν Postgres. Όταν προστέθηκε η λειτουργικότητα για SQL το 1995, το όνομα άλλαξε σε Postgres95. Το όνομα άλλαξε πάλι στο τέλος του 1996 σε PostgreSQL.

Εκατομμύρια PostgreSQL έχουν εγκατασταθεί ως διακομιστές βάσεων δεδομένων, Web database serversκαι Application data servers. Είναι πολύ προχωρημένη, και είναι αντικειμενοστραφής σχεσιακή βάση δεδομένων (ORDBMS).

H PostgreSQL μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερους τύπους δεδομένων από τους παραδοσιακούς τύπους δεδομένων όπως integer, characters, κλπ. - μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας ορισμένους τύπους, συναρτήσεις, κληρονομικότητα κλπ. Η PostgreSQL τρέχει σε Solaris, SunOS, HPUX, AIX, Linux, Irix, Digital Unix, BSDi,NetBSD, FreeBSD, SCO unix, NEXTSTEP, Unixware και σε οποιοδήποτε τύπο Unix. Η μεταφορά της σε Windows 95/NT είναι σε εξέλιξη.

Η PostgreSQL και τα σχετικά κομμάτια του κειμένου υπόκεινται στην παρακάτω ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
PostgreSQL Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων

Πνευματική Ιδιοκτησία (c) του πανεπιστημίου της California

Άδεια για χρήση, αντιγραφή, μεταβολή, και διανομή αυτού του λογισμικό και της 
τεκμηρίωσής του για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς τέλη, και χωρίς γραπτή συμφωνία
παρέχεται, με την προϋπόθεση ότι το σημείωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
αυτή και οι παρακάτω δύο παράγραφοι θα εμφανίζονται σε όλες τις κόπιες.

ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, Η ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΣΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, 
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΗΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ"
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ,
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΩΝ, Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

Next Previous Contents