1. Εισαγωγή

Τα παρακάτω είναι επίτηδες μικρά αλλά μέσα στο νόημα.

Εάν έχετε ένα δίκτυο που θέλετε να το ενσωματώσετε με το Internet: