Next Previous Contents

8. Διάφορες πληροφορίες και απαντήσεις

8.1 Πως προγραμματίζω το XYZ στο Linux

Διαβάστε τα βιβλία οδηγιών χρήσης (manuals), η ένα καλό βιβλίο για το Unix. Οι σελίδες βοηθείας (manpages) (πληκτρολογήστε man man) είναι συνήθως μια καλή πηγή αναφοράς πληροφοριών για τον ακριβή τρόπο χρήσης μιας συγκεκριμένης εντολής ή μίας συνάρτησης Υπάρχει επίσης και πολλή ενημερωτική βιβλιογραφία GNU η οποία είναι συχνά πιο χρήσιμη ως εκπαίδευση-εξάσκηση (tutorial). Τρέξτε τον Emacs και πληκτρολογήστε C-h i, ή πληκτρολογήστε info info αν δεν έχετε ή δεν σας αρέσει ο Emacs. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες του Emacs για τον libc (Emacs libc node) δεν περιγράφουν ακριβώς την libc του Linux (η οποία είναι περισσότερο σαν μία libc παραδοσιακού Unix , χωρίς να έχει κάποιες από τις ιδιαιτερότητες του GNU), αλλά είναι αρκετά καλή για μία εκπαίδευση στο προγραμματισμό της C για Unix. Η τελευταία έκδοση των σελίδων βοηθείας (manpages) για το Linux και μία συλλογή χρήσιμης βιβλιογραφίας GNU και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικές με τον προγραμματισμό σε Linux μπορούν να βρεθούν στο sunsite.unc.edu στο /pub/Linux/docs/man-pages.

8.2 Τι είναι αυτά για το ELF;

Δείτε το ELF HOWTO από τον Daniel Barlow - σημείωση, αυτό δεν είναι το αρχείο αλλάξτε σε elf, το οποίο είναι ένα βήμα προς βήμα μάθημα για το πως να αναβαθμίσετε σε ELF μόνοι σας. Το Linux αλλάζει σε διαφορετική μορφή για τα εκτελέσιμα, τα αντικείμενα και τις βιβλιοθήκες αντικειμένων, γνωστή ως `ELF' (η παλιά μορφή λέγεται `a.out'). Αυτή η μορφή θα έχει πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης καλύτερης υποστήριξης για διαμοιραζόμενες βιβλιοθήκες (shared libraries) και δυναμική σύνδεση (dynamic linking). Και οι δύο μορφές δυαδικών, η a.out και η ELF μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα σύστημα. Ωστόσο, χρησιμοποιούν διαφορετικές διαμοιραζόμενες βιβλιοθήκες C, που θα πρέπει να είναι και οι δύο εγκατεστημένες. Αν θέλετε να μάθετε αν τον σύστημά σας μπορεί να εκτελέσει δυαδικά αρχεία ELF, κοιτάξτε στο /lib για ένα αρχείο με όνομα libc.so.5. Αν αυτό υπάρχει, πιθανότατα μπορεί. Αν θέλετε να μάθετε αν η εγκατάστασή σας είναι ELF μπορείτε να διαλέξετε ένα αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα, σαν το ls, και να τρέξτε το file σε αυτό:

  -chiark:~> file /bin/ls
  /bin/ls: Linux/i386 impure executable (OMAGIC) - stripped

  valour:~> file /bin/ls
  /bin/ls: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, stripped

Υπάρχει ένα διορθωτικό (patch) για να κάνετε τον πυρήνα 1.2.x να μεταγλωττίζει χρησιμοποιώντας τους μεταγλωττιστές (compilers) ELF και να παράγει ELF coredumps, στο tsx-11.mit.edu στο /pub/packages/GCC. Δεν χρειάζεστε αυτό το διορθωτικό για να τρέχετε ELF εκτελέσιμα. Ο πυρήνας 1.3.x και μεταγενέστεροι δεν χρειάζονται καθόλου διορθωτικό.

8.3 Τι είναι ένα αρχείο .gz ; Και ένα .tgz ; Και ... ;

Τα .gz (και .z) αρχεία έχουν συμπιεστεί χρησιμοποιώντας το GNU gzip. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε στο gunzip (το οποίο είναι ένας συμβολικός σύνδεσμος στην εντολή gzip που συμπεριλαμβάνεται με τις περισσότερες εγκαταστάσεις Linux ) για να αποσυμπιέσετε το αρχείο. Τα .taz και .tz είναι αρχεία κασέτας (που φτιάχτηκαν με το Unix tar) συμπιεσμένα χρησιμοποιώντας την εντολή του Unix compress. Τα .tgz (ή .tpz) είναι αρχεία κασέτας συμπιεσμένα με το gzip. Το .lsm είναι ένα στοιχείο Χάρτη Λογισμικού Linux (Linux Software Map entry), σε μορφή ενός συντόμου αρχείου κειμένου. Πληροφορίες για τα LSM και ο ίδιος ο χάρτης είναι διαθέσιμα στον υποκατάλογο docs στο sunsite.unc.edu. Το .deb είναι ένα δυαδικό πακέτο Debian - η μορφή δυαδικών πακέτων που χρησιμοποιείται από τη διανομή Debian GNU/Linux. Χρησιμοποιείται με το dpkg και το dpkg-deb (διαθέσιμα στα συστήματα Debian και από το ftp.debian.org). Το .rpm είναι ένα πακέτο Red Hat, το οποίο χρησιμοποιείται από τις διανομές Red Hat. Αυτά βρίσκονται στο ftp.redhat.com. Η εντολή file μπορεί συχνά να σας πει τι είναι ένα αρχείο Αν βλέπετε ότι το gzip παραπονιέται όταν προσπαθείτε να αποσυμπιέσετε ένα gzipped αρχείο, μάλλον το κατεβάσατε (downloaded) σε μορφή ASCII κατά λάθος. Πρέπει να κατεβάζετε τα περισσότερα αρχεία σε δυαδική μορφή (binary) - να θυμάστε να πληκτρολογείτε την εντολή binary στο FTP πριν χρησιμοποιείτε το get για να κατεβάσετε το αρχείο.

8.4 Τι σημαίνουν τα αρχικά VFS;

Εικονικό σύστημα αρχείων (Virtual File System). Είναι το αφαιρετικό επίπεδο ανάμεσα στο χρήστη και το πραγματικό σύστημα αρχείων όπως τα ext2, minix και msdos. Μεταξύ άλλων η δουλειά του είναι να αδειάζει την προσωρινή ενδιάμεση μνήμη (buffer) ανάγνωσης όταν αντιλαμβάνεται αλλαγή δίσκου σε ένα οδηγό εύκαμπτης δισκέτας:

  VFS: Disk change detected on device 2/0

8.5 Τι είναι το BogoMip;

Το `BogoMips' είναι μία παράφραση του `Bogus MIPS'. MIPS σημαίνει (ανάλογα με τον ποιόν ακούτε) Εκατομμύρια Εντολών ανά Δευτερόλεπτο -Millions of Instructions per Second-, ή Ανούσια Ένδειξη Ταχύτητας του Επεξεργαστή -Meaningless Indication of Processor Speed-. Ο αριθμός που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση είναι το αποτέλεσμα μίας βαθμονόμισης συγχρονισμού του πυρήνα, που χρησιμοποιείται για πολύ σύντομους βρόγχους καθυστέρησης από ορισμένους οδηγούς συσκευών. Χοντρικά το BogoMips θα είναι περίπου:

   386SX       clock * 0.14
   386DX       clock * 0.18
   486Cyrix/IBM    clock * 0.33
   486SX/DX/DX2    clock * 0.50
   586        clock * 0.39
Αν ο αριθμός που βλέπετε είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν, ίσως έχετε πιέσει το κουμπί Turbo ή έχετε ρυθμίσει την ταχύτητα της CPU λάθος, ή έχετε κάποιο πρόβλημα λανθάνουσας μνήμης [όπως περιγράφεται στο Q6.5 `When I add more memory it slows to a crawl.'.]

Για τιμές που έχουν δει άνθρωποι με άλλους, σπανιότερους επεξεργαστές δείτε το BogoMips Mini-HOWTO, στο sunsite.unc.edu στο /pub/Linux/docs/howto/mini/BogoMips.

8.6 Τι είναι το Linux Journal και που μπορώ να το βρω

Το Linux Journal είναι ένα μηνιαίο περιοδικό (έντυπο) που διατίθεται στα περίπτερα (!) (newsstands) και μέσω συνδρομών σε όλο τον κόσμο. Στείλτε ένα e-mail στο linux@ssc.com για λεπτομέρειες.

8.7 Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν Linux

Το Linux διατίθεται δωρεάν και κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να καταγράψει τα αντίγραφα που κατέχει σε κάποια κεντρική υπηρεσία, έτσι είναι δύσκολο να ξέρουμε. Πολλές επιχειρήσεις επιβιώνουν αποκλειστικά από πώληση και υποστήριξη Linux, και πολύ λίγοι χρήστες τους Linux χρησιμοποιούν αυτές τις επιχειρήσεις, κατ' αναλογία. Τα newsgroups για το Linux είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα στο δίκτυο, έτσι ο αριθμός είναι μάλλον στις εκατοντάδες χιλιάδων, αλλά σωστά στοιχεία είναι δύσκολο να βρεθούν. Ωστόσο, ένας γενναίος τύπος, ο Harald T. Alvestrand Harald.T.Alvestrand@uninett.no, αποφάσισε να προσπαθήσει, και ζητάει να του στείλετε ένα μήνυμα στο linux-counter@uninett.no αν χρησιμοποιείτε Linux, με ένα από τα ακόλουθα θέματα: `I use Linux at home' (χρησιμοποιώ το Linux στο σπίτι), `I use Linux at work' (χρησιμοποιώ το Linux στη δουλειά), ή `I use Linux at home and at work' (χρησιμοποιώ το Linux στο σπίτι και στη δουλειά). Επίσης δέχεται καταχωρήσεις από άλλους - ρωτήστε τον για πληροφορίες. ask him for details. Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρηθείτε χρησιμοποιώντας τις φόρμες WWW στο http://domen.uninett.no/ hta/linux/counter.html. Στέλνει τις μετρήσεις του στο comp.os.linux.misc κάθε μήνα, εναλλακτικά κοιτάξτε στο aun.uninett.no στο /pub/misc/linux-counter ή στην προαναφερθείσα web σελίδα.

8.8 Πως θα έπρεπε να προφέρω το Linux

Αυτό σίγουρα είναι ένα θέμα "θρησκευτικού πολέμου"! Αν θέλετε να ακούσετε τον Linus να λέει πως το προφέρει κατεβάστε το english.au ή το swedish.au από ftp.funet.fi (στο /pub/OS/Linux/PEOPLE/Linus/SillySounds). Αν έχετε κάρτα ήχου ή τον οδηγό για το μεγαφωνάκι του PC μπορείτε να τους ακούσετε πληκτρολογώντας:

  cat english.au >/dev/audio
Η διαφορά δεν είναι στην προφορά του Linux αλλά στην γλώσσα στην οποία ο Linus λέει hello. Η αγγλική έκδοση έχει διακωμωδηθεί πολύ καλά από τον Jin Choi ως "Hi, my name is Leenoos Torvahlds and I pronounce Leenooks as Leenooks." Για εσάς που δεν έχετε τα απαραίτητα για να το ακούσετε: Ο Linus προφέρει το Linux σχεδόν σαν Leenus, όπου το ee είναι όπως στο feet αλλά μάλλον βραχύτερο και το u είναι μία πολύ βραχύτερη έκδοση του eu στο peur (αν το προφέρετε όπως το u στο put μάλλον περνάει). 1/4ταν ο Ian Jackson μιλάει αγγλικά το προφέρει Lie-nucks (u όπως στο bucket) -- αυτή είναι μία αγγλοποιημένη προφορά που βασίζεται στην αναλογία με το όνομα του Linus, το οποίο στα αγγλικά προφέρεται ως Lie-nus (u όπως στο put). Είναι φυσικά παραδεκτό και συνηθισμένο να μετατρέπεται η προφορά κάποιας λέξης όταν αλλάζει γλώσσες. Ο Ian Jackson νομίζει ότι η προφορά Linnucks (βραχύ i όπως στο pit, βραχύ u όπως στο bucket) είναι λάθος στα αγγλικά, καθώς δεν είναι η πρωτότυπη σουηδική προφορά, δεν είναι μία λογική αγγλικοποίησης αυτής και δεν στηρίζεται στην αγγλοποιημένη μορφή του ονόματος του Linus.


Next Previous Contents