Next Previous Contents

7. Πως κάνω αυτό ή μαθαίνω πως...

7.1 Πως μπορώ να έχω κύλιση προς τα πίσω σε μη γραφικό περιβάλλον;

Με την εξ' ορισμού Αμερικανική (US) διάταξη πληκτρολογίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Shift με τα PageUp και PageDown πλήκτρα. (Σημ: Αυτά πρέπει να είναι τα γκρι, όχι αυτά του αριθμητικού πληκτρολογίου). Με άλλες διατάξεις πληκτρολογίου, ελέγξτε τις αντιστοιχίες στο /usr/lib/keytables μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τα πλήκτρα "κύλιση επάνω" και "κύλιση κάτω" να είναι όποια θέλετε, για παράδειγμα, ώστε να τα επαναπροσδιορίσετε σε πλήκτρα τα οποία υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο ΑΤ 84 πλήκτρων. * Δεν μπορείτε να αυξήσετε το πόσο κείμενο θα κρατείται για την κύλιση εξ αιτίας του τρόπου υλοποίησης, χρησιμοποιώντας την μνήμη οθόνης για να αποθηκευθεί περασμένο κείμενο, ωστόσο ίσως να μπορείτε να έχετε περισσότερη αποθήκευση σε κάθε εικονικό τερματικό μειώνοντας τον ολικό αριθμό των εικονικών τερματικών, δείτε το <linux/tty.h>.

7.2 Πως εναλλάσσω εικονικά τερματικά ; Πως τα ενεργοποιώ;

Σε μη γραφικό περιβάλλον, πιέστε Αριστερό Alt-F1 έως Alt-F12 για να επιλέξετε τα εικονικά τερματικά (Ε.Τ.) tty1 έως tty12, Δεξί Alt-F1 δίνει το tty13 και ούτω καθ' εξής. Για την εναλλαγή στα X windows πρέπει να πιέσετε Ctrl-Alt-F1 κ.ο.κ. Alt-F5 ή ο,τιδήποτε άλλο θα σας γυρίσει πίσω. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα Ε.Τ. για κανονική πρόσβαση πρέπει να το συμπεριλάβετε στο /etc/inittab, το οποίο ελέγχει ποια τερματικά και Ε.Τ. έχουν δυνατότητα πρόσβασης. Σημ: Τα X χρειάζονται τουλάχιστον ένα Ε.Τ. για να ξεκινήσουν. Πυρήνες (kernels) πριν τον 1.1.59 έχουν ένα ενσωματωμένο όριο στον αριθμό των Ε.Τ., το οποίο εξ' ορισμού είναι 8. Δείτε το NR_CONSOLES στο linux/include/linux/tty.h. Νεώτεροι πυρήνες τους ενεργοποιούν δυναμικά, έως 63 που είναι και ο μέγιστος αριθμός.

7.3 Πως ορίζω την ζώνη ώρας;

Πηγαίνετε στον κατάλογο (directory) /usr/lib/zoneinfo αν δεν έχετε αυτόν τον κατάλογο θα χρειαστείτε το timezone. Ο κώδικας βρίσκεται στο sunsite.unc.edu στο /pub/Linux/system/Admin/timesrc-1.2.tar.gz. Κάντε μία συμβολική σύνδεση (symbolic link) με όνομα localtime σε ένα από τα αρχεία σε αυτόν τον κατάλογο (ή υποκατάλογο), και άλλη μία με όνομα posixrules στο αρχείο localtime. Για παράδειγμα:

   ln -sf US/Mountain localtime
   ln -sf localtime posixrules
Αυτή η αλλαγή θα ενεργοποιηθεί άμεσα - δοκιμάστε την εντολή date. Μην δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε την μεταβλητή TZ - αφήστε την κενή (unset) Πρέπει επίσης να σιγουρευτείτε ότι το ρολόι του πυρήνα του Linux είναι ορισμένο στην σωστή ώρα GMT - πληκτρολογήστε date -u και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η σωστή ώρα.

7.4 Τι έκδοση (version) του Linux και τι όνομα μηχανήματος χρησιμοποιώ;

Πληκτρολογήστε:

   uname -a

7.5 Πως μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω τα μηνύματα σφάλματος του λειτουργικού; (core dumps)

Το Linux τώρα έχει εξ' ορισμού απενεργοποιημένα τα corefiles για όλες τις εργασίες (processes). Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας την εντολή ulimit στο bash, την limit στο tcsh, ή την rlimit στο ksh. Δείτε τις σελίδες βοηθείας για το κέλυφος (shell) για περισσότερες πληροφορίες. Η εντολή επηρεάζει μόνο όλα τα προγράμματα που εκτελούνται από αυτό το κέλυφος (άμεσα ή έμμεσα), όχι όλο το σύστημα. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το coredumping για όλες τις εργασίες εξ' ορισμού, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση (default setting) στο <linux/sched.h> - δείτε τον ορισμό του INIT_TASK, και επίσης δείτε στο <linux/resource.h>. Ο πυρήνας 1.2.13 θα παράγει a.out core dumps [Ε8.2 `Τι είναι αυτά για το ELF ;'].

7.6 Πως αναβαθμίζω /αναμεταγλωττίζω τον πυρήνα;

Δείτε το Kernel HOWTO ή το αρχείο README το οποίο αναφέρεται στην έκδοση του πυρήνα στο ftp.cs.helsinki.fi, in /pub/Software/Linux/Kernel και στα and mirrors [Ε2.5 `Where can I get Linux material by FTP ?']. Μπορεί να έχετε ήδη μία έκδοση του κώδικα του πυρήνα εγκατεστημένη στο σύστημά σας, αλλά αν τον πήρατε ως μέρος μίας διανομής (standard distribution) είναι πιθανό να είναι λίγο απαρχαιωμένος. (Αυτό δεν είναι πρόβλημα αν θέλετε μόνο ένα πυρήνα ρυθμισμένο για τις ανάγκες σας (custom-configured), αλλά ίσως να είναι αν θέλετε να τον αναβαθμίσετε.) Θυμηθείτε ότι για να αναγκάσετε τον νέο πυρήνα να ξεκινήσει πρέπει να τρέξετε το LILO μετά που θα αντιγράψετε τον πυρήνα στο root partition -- το Makefile σε πρόσφατους πυρήνες έχει ένα ειδικό zlilo στόχο (target) γι' αυτό πληκτρολογήστε make zlilo. Εκδόσεις πυρήνα με μονή υποέκδοση (minor version) (π.χ., 1.1.x, 1.3.x) είναι οι δοκιμαστικές εκδόσεις οι σταθεροί πυρήνες παραγωγής έχουν ζυγή υποέκδοση (1.0.x, 1.2.x). Αν θέλετε να δοκιμάσετε τους δοκιμαστικούς πυρήνες, θα πρέπει μάλλον να εγγραφείτε στην linux-kernel λίστα (mailing list) [Ε2.8 `What mailing lists are there ?']. Ο Russel Nelson στέλνει περιλήψεις από το τι αλλαγές σε πρόσφατους πυρήνες έχουν γίνει στο comp.os.linux.development, και αυτές είναι συγκεντρωμένες στο ftp.emlist.com in /pub/kchanges.

7.7 Μπορώ να έχω πάνω από 3 σειριακές θύρες, με διαμοιραζόμενες αιτήσεις διακοπών;

Ναι, αλλά μάλλον δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτοχρόνως δύο συνηθισμένες θύρες οι οποίες μοιράζονται μία αίτηση διακοπής (χωρίς κάποια κόλπα). Αυτός είναι ένας περιορισμός της αρχιτεκτονικής διαύλου ISA. Δείτε το Serial HOWTO για πληροφορίες σχετικά με πιθανές λύσεις και τρόπους παράκαμψης του προβλήματος αυτού.

7.8 Πως δημιουργώ μία δισκέτα εκκίνησης;

Φτιάξτε ένα σύστημα αρχείων (filesystem) σε αυτή με τους καταλόγους bin, etc, lib και dev -- όλα όσα χρειάζεστε. Εγκαταστήστε ένα πυρήνα σε αυτήν και κανονίστε να βάλετε το LILO να τον ξεκινήσει από τη δισκέτα. (δείτε την τεκμηρίωση (dosumentation) του LILO, στο lilo.u.*.ps). Αν φτιάξετε τον πυρήνα (ή πείτε στο LILO να πει στον πυρήνα) να έχει ένα δίσκο στη μνήμη (ramdisk) του ίδιου μεγέθους όπως η δισκέτα, ο δίσκος μνήμης θα φορτωθεί κατά την εκκίνηση και θα χρησιμοποιηθεί (mounted ??) ** ως root αντί για τη δισκέτα. Δείτε το Bootdisk HOWTO.

7.9 Πως επαναπροσδιορίζω το πληκτρολόγιό μου σε Αγγλικό, Γαλλικό κλπ.;

Για πρόσφατους πυρήνες, πάρτε το /pub/Linux/system/Keyboards/kbd-0.90.tar.gz από το sunsite.unc.edu. Σιγουρευτείτε ότι πήρατε την σωστή έκδοση πρέπει να χρησιμοποιήσετε την σωστή διάταξη πληκτρολογίου που να ταιριάζει με τον πυρήνα σας. Η έκδοση 0.90 πρέπει να δουλεύει με πυρήνες από 1.0 και πάνω. Για παλαιότερους πυρήνες πρέπει να επεξεργαστείτε το πάνω-πάνω Makefile για τον πυρήνα (top-level kernel Makefile), στο /usr/src/linux. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Keystroke HOWTO, στο sunsite.unc.edu το /pub/Linux/docs/HOWTO/Keystroke-HOWTO.

7.10 Πως μπορώ να έχω το λαμπάκι NUM LOCK να είναι αναμμένο εξ' ορισμού ;

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα setleds, για παράδειγμα (στο /etc/rc.local ή ένα απ' τα /etc/rc.d/* αρχεία):

   for t in 1 2 3 4 5 6 7 8
   do
        setleds +num < /dev/tty$t > /dev/null
   done
Το setleds είναι μέρος του kbd (δείτε Ε7.9 `Πως επαναπροσδιορίζω (remap) το πληκτρολόγιό μου σε Αγγλικό, Γαλλικό κλπ ;'). Εναλλακτικά, τροποποιήστε (patch) τον πυρήνα. Πρέπει να ορίσετε το KBD_DEFLEDS να ορίζεται σε (1 << VC_NUMLOCK) όταν μεταγλωττίζετε το drivers/char/keyboard.c.

7.11 Πως μπορώ να έχω πάνω από 128Mb προσωρινού χώρου εναλλαγής (swap);

Χρησιμοποιήστε πολλές swap partitions ως αρχεία εναλλαγής (swapfiles) - Το Linux υποστηρίζει μέχρι 16 περιοχές εναλλαγής, η κάθε μία μέχρι 128Mb. Πολύ παλιοί πυρήνες υποστήριζαν μόνο περιοχές *** ανταλλαγής μέχρι 16Mb.


Next Previous Contents