Next Previous Contents

9. FAQ

9.1 Πώς ξεκίνησε το Linux;

Το Linux είναι ουσιαστικά μόνο ο πυρήνας του Λειτουργικού συστήματος, και ξεκίνησε το 1990 από έναν φινλανδό φοιτητή τον Linus Torvalds, σαν ομαδική πειραματική ιδέα στον τότε καινούριο 386. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε...

9.2 Τι λόγους έχω για να εγκαταστήσω το Linux;

Εάν θέλετε ένα αξιόπιστο λειτουργικό σύστημα, με καλή απόδοση, χωρίς κολλήματα και πληθώρα εφαρμογών και δεν φοβάστε ένα καινούριο περιβάλλον εργασίας, τότε το Linux είναι για εσάς. Μπορείτε πχ με ?.000δρχ να το αγοράσετε σε 6 CD, μαζί με τις πολλές εφαρμογές του, ή να δώσετε κάτι παραπάνω για να πάρετε μια εύκολη στο στήσιμο διανομή μαζί με εγχειρίδιο χρήσης.

Το Linux είναι ένα καθαρά 32bit Λειτουργικό Σύστημα, με πολυεπεξεργαστικές (multitasking) δυνατότητες. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι μπορείτε να τρέχετε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, χωρίς κίνδυνο να "κρεμάσει" ο υπολογιστής. Το Linux έχει:

Το Linux ως γνήσιο Unix, έχει εγγενώς υλοποιημένο το TCP/IP, το πρωτόκολλο του Internet. Είναι κατάλληλο για δικτυακές εφαρμογές, και μπορεί να δουλέψει με αξιοπιστία ως δρομολογητής ή proxy. Έχει POSIX compliance και υποστηρίζει TCP/IP & SPX/IPX, SNMP & RIP, NCP, SMB. Ως server είναι πολύ δυνατό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις: file server, printer server, web server, ftp server, news server, mail (pop) server. Μπορεί να αντικαταστήσει ένα σύστημα με Windows NT ή Novell Netware ΔΙΑΦΑΝΑ για τους clients. Το Linux είναι συνυφασμένο με το GNU project της Free Software Foundation (FSF). To GNU εκφράζει μία φιλοσοφία συνεργασίας, όπου κάποιος που γράφει ένα πρόγραμμα το διαθέτει σε όλους άνευ αμοιβής. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ελεύθερη αντιγραφή του, και ότι είναι δωρεάν. Στην περίπτωση των CD, πληρώνει κανείς μόνο το κόστος τους.

9.3 Πώς μπορώ να μάθω τα βασικά για το Linux;

Πολύ εκτενής ανάλυση, καθώς και καλά επιλεγμένο διδακτικό υλικό, στα αγγλικά, υπάρχει εδώ: http://basiclinux.hypermart.net/basic/index.html#lessons.

9.4 Συμβατότητα;

Κατ' αρχήν το Linux διαβάζει όλα τα fileystems των άλλων λειτουργικών (FAT, VFAT, FAT32, NTFS, HPFS, HFS, ISO9660, Rock-Ridge, Joliet, UFS κλπ).

Οι πιο πολλοί ενδιαφέρονται για να μπορούν να διαβάζουν αρχεία doc που προέρχονται από Office και υπάρχει για αυτούς το StarOffice 5.1, που διαβάζει μέχρι και Word 97 κείμενα. Εάν αποθηκεύατε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα (txt, dbf, html, rtf), θα βρείτε τουλάχιστον ένα εργαλείο για να δουλέψετε με αυτά, εάν όχι...

9.5 Τι SOFTWARE υποστηρίζεται;

Πρακτικά τα πάντα, αρκεί να μιλάμε για ανοικτά και διαδεδομένα πρότυπα και πρωτόκολλα: σχεδόν ποτέ δεν είστε ο πρώτος που έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και κάποιος άλλος το έχει λύσει για εσάς.

Το metalab είναι το κατ' εξοχήν σημείο για να βρει κανείς προγράμματα γύρω από το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, δείτε http://metalab.unc.edu/pub/Linux/

Το Linux Software Map (LSM) έχει όλο το υπάρχον λογισμικό. Μπορείτε να κάνετε και αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. http://www.boutell.com/lsm/

Επίσης πολύ δημοφιλείς είναι και οι σελίδες του Bill Latura: http://www.xnet.com/~blatura/linapps.shtml

9.6 Τι είναι το compile του πυρήνα;

Στο Linux τον πυρήνα μπορεί κανείς να τον φτιάξει ο ίδιος, με μια διαδικασία που λέγεται compile. Αν και είναι δυνατόν να δουλέψει καποιος με έναν έτοιμο, είναι καλή ιδέα να φτιάξει έναν πυρήνα προσαρμοσμένο στο σύστημά του, ιδιαίτερα εάν θέλει εξειδικευμένες δυνατότητες. Η διαδικασία συνιστάται ιδιαίτερα σε αυτούς που θέλουν να μπλέξουν με τα ενδότερα του λειτουργικού συστήματος.

Οι εντολές που χρειάζονται για ένα τυπικό compile είναι (τα # είναι σχόλια):

cd /usr/src/linux
make config      # ή make menuconfig ή make xconfig, έχει και help.
make dep
make clean
make zImage  # μετά από αυτό, υπάρχει ο πυρήνας στο /usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage
make modules # Τα modules φτιάχνονται πριν αρχίσει η διαδικασία εγκατάστασης
make modules_install # Εγκατάσταση των modules στο /lib
make install # προσοχή να υπάρχουν οι σωστές ρυθμίσεις στο /etc/lilo.conf
Η τελευταία εντολή είναι αυτή που θα στήσει τον πυρήνα (συνήθως στο /vmlinuz), συνδέοντάς τον με τον boot loader LILO. Ένα reboot, θα βάλει τον νέο πυρήνα σε χρήση... (μόλις βρήκατε τον μοναδικό λόγο που κάνει κανείς reboot με linux).

9.7 Τι είναι αυτό το SIG11;

Το SIG11 είναι ουσιαστικά ένα σφάλμα προστασίας (Protection Fault). Είναι αρκετά πιθανό να συμβεί την ώρα που φτιάχνουμε πυρήνα και η αιτία είναι ότι το σύστημα εκείνη την ώρα ζορίζεται - ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Πολλά SIG11 σημαίνουν κακό υλικό ή προβλήματα συμβατότητας με την μνήμη,τον επεξεργαστή, την μητρική. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: http://www.bitwizard.nl/sig11/

9.8 Υπάρχουν άλλα ελεύθερα Unix;

Στο χώρο του Unix έχουμε τα εξής ελεύθερης χρήσης λειτουργικά:

Από όλα αυτά μόνο το FreeBSD έχει πρακτική αξία, είναι ιδιαίτερα γνωστό για την σταθερότητά του και την απόδοσή του σε συστήματα εξυπηρετών με έντονη χρήση (πχ ftp.cdrom.com). Είναι παρ' όλα αυτά πιο δύσχρηστο από το Linux, και δεν έχει τέτοια πληθώρα λογισμικού. Τελευταία, τρέχει τα πιο πολλά προγράμματα του Linux με εξομοίωση. Εάν θέλετε να πειραματιστείτε με τύπου BSD UNIX, αξίζει να ασχοληθείτε μαζί του.

9.9 Βασική ορολογία

i18n

I{-- 18 letters --}n = Internationalization

e13n

Europeanization

l10n

Localization

ANSI

American National Standards Institute, the US member of ISO

ASCII

American Standard Code of Information Interchange

CP

Code Page

CP850

Code Page 850, the most widely used MS DOS code page

CR

Carriage Return

CTAN server

Comprehensive TeX Archive Network, the world's largest repository for TeX related material. It consists of three sites mirrowing each other: ftp.shsu.edu, ftp.tex.ac.uk, ftp.dante.de. The current configuration, including known mirrows, can be obtained by fingering ctan_us@ftp.shsu.edu

DEC

Digital Equipment Corp.

DIN

Deutsche Industrie Norm (German Industry Norm)

DOS

Disk Operating System

EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code ---a proprietary IBM character set used on mainframes

ECMA

European Computer Manufacturer's Association

emacs

Editing Macros, a family of popular text editors

Esperanto

A synthetic, universal language developed by Dr. Zamenhof in 1887.

FSF

Free Software Foundation

FTP

File Transmission Protocol

GNU

GNU's not Unix, an FSF project

GPL

General Public License

IBM

International Business Machines Corp.

IP

Internet Protocol

ISO

International Standards Organization

KOI8

???---a popular encoding for Cyrillic on UNIX workstations

LaTeX

A macro package for TeX

MCS

DEC's Multilingual Character Set---the ISO 8859--1 draft standard

MIME

Multi-Purpose Internet Mail Extension

OS

Operating System

POSIX

Portable Operating System Interface (an IEEE UNIX standard)

PS

PostScript, Adobe's printer language

RFC

Request for Comment, an Internet standard

sed

stream editor, a UNIX file manipulation utility

TCP

Transmission Control Protocol

TeX

Donald Knuth's typesetting program

URL

a WWW Uniform Resource Locator

US-ASCII

the US national variant of ISO 646, see ASCII

VMS

Virtual Memory System---DEC's proprietary OS

WWW

World Wide Web

X11

X Window System


Next Previous Contents