Next Previous Contents

3. Η Σπουδαιότητα του να Έχεις Χρήστες.

Έτσι, κληρονόμησα το popclient. Το ίδιο σημαντικό ήταν ότι κληρονόμησα και τους χρήστες του. Είναι πολύ καλό να έχεις χρήστες κι όχι μόνο επειδή δηλώνουν πως ικανοποιείς μια ανάγκη τους, ή ότι κάνεις κάτι σωστό. Αν αντιμετωπισθούν κατάλληλα, μπορούν να γίνουν συνεργάτες στην ανάπτυξη της εφαρμογής.

Μια άλλη δύναμη της παράδοσης του Unix, που το Linux ωθεί στα όριά της, είναι ότι πολλοί χρήστες είναι επίσης και hackers. Επειδή ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερος, μπορούν να γίνουν αποτελεσματικοί hackers. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο για την μείωση του χρόνου αποσφαλμάτωσης [debugging]. Με λίγη ενθάρρυνση, οι χρήστες σας θα διαγνώσουν προβλήματα, θα προτείνουν διορθώσεις και θα βοηθήσουν στην βελτίωση του κώδικα, πολύ πιο γρήγορα από το να το κάνατε μόνος σας χωρίς βοήθεια.

6) Η αντιμετώπιση των χρηστών σαν συνεργάτες προγραμματιστές είναι ο λιγότερο επικίνδυνος δρόμος προς την γρήγορη βελτίωση του κώδικα και την αποτελεσματική αποσφαλμάτωση.

Η δύναμη αυτής της άποψης εύκολα μπορεί να υποεκτιμηθεί. Στην πραγματικότητα, πολλοί από εμάς στον κόσμο του ανοιχτού κώδικα υποεκτιμούμε σε δραματικό βαθμό το πόσο καλύτερα θα αυξανόμασταν σε αριθμό χρηστών κι ενάντια στην πολυπλοκότητα των συστημάτων, μέχρι ότου ο Linus Torvalds μας έδειξε ότι τα πράγματα μπορούν να είναι και διαφορετικά.

Νομίζω ότι το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό κατόρθωμα [hack] του Linus, δεν ήταν η κατασκευή του ίδιου του πυρήνα του Linux αλλά, μάλλον, η εφεύρεση του μοντέλου ανάπτυξης Linux. Όταν, παρουσία του, εξέφρασα αυτή την άποψη εκείνος χαμογέλασε και σιγανά επανέλαβε κάτι που συχνά έλεγε: "Βασικά, είμαι πολύ τεμπέλης άνθρωπος που του αρέσει να του αναγνωρίζουν πράγματα που άλλοι άνθρωποι έκαναν". Τεμπέλης σαν γάτος. Ή, όπως θα έλεγε ο Robert Heinlein, πολύ τεμπέλης για να αποτύχει.

Εκ των υστέρων, ένα προηγούμενο της μεθόδου κι επιτυχίας του Linux μπορεί να θεωρηθεί η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης GNU Emacs Lisp και των αρχείων κώδικα Lisp [Lisp code archives]. Σε αντίθεση με το καθεδρικό-μεγαλειώδες στυλ του C πυρήνα του Emacs και των περισσότερων υπόλοιπων εργαλείων FSF, η εξέλιξη του κώδικα της Lisp ήταν ρευστή και εξαρτημένη από τους χρήστες. Διάφορες ιδέες και λειτουργίες πρωτοτύπων συχνά ξαναγράφονταν τρεις ή τέσσερις φορές πριν καταλήξουν σε μια σταθερή μορφή. Και οι χαλαρές συνεργασίες, μέσω του Internet, αλα Linux, ήσαν συχνές.

Πραγματικά, το πιο επιτυχές προσωπικό κατόρθωμα μού, πριν από το fetchmail, ήταν ίσως το Emacs VC mode, μια Linux-οϊδής συνεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τριών ανθρώπων, εκ των οποίων μόνο έναν (τον Richard Stallman, τον κατασκευαστή του Emacs και ιδρυτή του FSF) γνώριζα ως εκείνη τη μέρα. Ήταν μια λειτουργία front-end για SCCS, RCS και, αργότερα, CVS μέσα από το Emacs, που επέτρεπε χειρισμούς ελέγχου έκδοσης "με ένα άγγιγμα" ["one-touch"]. Αναπτύχθηκε από μια μικρή, άχαρη λειτουργία sccs.el, που είχε γράψει κάποιος άλλος. Και η ανάπτυξη του VC πέτυχε, επειδή, αντίθετα με το ίδιο το Emacs, ο κώδικας του Emacs Lisp μπορούσε να περάσει γρήγορα μέσα από διαδικασίες έκδοσης / δοκιμής / βελτίωσης.

Ένα αναπάντεχο, δευτερεύων αποτέλεσμα της πολιτικής του FSF για νόμιμη σύνδεση κώδικα μέσα στο GPL ήταν ότι, γινόταν διαδικαστικά όλο και πιο δύσκολο για την FSF να χρησιμοποιήσει την χαλαρή / παζαριώτικη λειτουργία, αφού οι άνθρωποι της FSF πίστευαν ότι πρέπει να αποκτήσουν copyright εφαρμογής για κάθε ξεχωριστή διανομή περισσότερων από είκοσι γραμμών κώδικα, ώστε να προστατέψουν τον κώδικα GPL από τους νόμους για το copyright. Όσοι άσκησαν πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας τις άδειες των κονσόρτσια BSD και MIT X δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν προσπαθούν να εξασφαλίσουν δικαιώματα, που ο καθένας θα μπορούσε να έχει κίνητρα να προκαλέσει.


Next Previous Contents