Next Previous Contents

1. Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του κειμένου είναι να δώσει κατανοητούς δείκτες/URLs για να στήσετε γρήγορα την PostgreSQL και επίσης να υπερασπιστεί τα πλεονεκτήματα ενός Ανοικτού Συστήματος Πηγαίου Κώδικα (Open Source Code) όπως η PostgreSQL, Linux.

Κάθε σύστημα υπολογιστή στον κόσμο χρειάζεται μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύει /ανακτά πληροφορίες. Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή είναι για να αποθηκεύουμε, να ανακτούμε και να επεξεργαζόμαστε την πληροφορία και να τα κάνουμε όλα αυτά γρήγορα, εξοικονομώντας έτσι χρόνο. Ταυτόχρονα, το σύστημα πρέπει να είναι απλό, αξιόπιστο, οικονομικό και πολύ εύκολο στη χρήση του. Η Βάση Δεδομένων είναι ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για κάθε εταιρία στον κόσμο μια και σε αυτή αποθηκεύονται πολύ σημαντικές πληροφορίες. Τα πιο δημοφιλή συστήματα βάσεων δεδομένων βασίζονται στις SQL προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων ISO (International Standard Organisation) οι οποίες βασίζονται με τη σειρά τους στo πρότυπο ANSI SQL (Αμερικάνικο). Οι τρέχουσες προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι οι ISO/ANSI SQL 1992. Το μελλοντικό πρότυπο είναι το SQL 1998/99 γνωστό και σαν SQL-3 και αναπτύσσεται ακόμη. Δημοφιλείς βάσεις όπως η Oracle, η Sybase και Informix είναι συστήματα βασισμένα σε αυτά τα πρότυπα ή προσπαθούν να τα υλοποιήσουν.

Όπως φαίνεται σε αυτό το κείμενο, υπάρχουν περισσότερα από 20 διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων, εμπορικά/βασισμένα στο internet, που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο και πολλά περισσότερα θα εμφανιστούν στο προσεχές μέλλον. Χωρίς ένα πρότυπο όπως το ANSI/ISO SQL, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον πελάτη να αναπτύξει μια εφαρμογή μια μόνο φορά και να τη τρέχει σε όλα τα συστήματα βάσεων δεδομένων. Ο σημερινός πελάτης θέλει να αναπτύξει μια εφαρμογή μια φορά χρησιμοποιώντας ISO SQL, ODBC, JDBC και να την πουλήσει ώστε να χρησιμοποιείται σε όλα τα διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων στον κόσμο.

Η δημοφιλέστερη παγκοσμίως ΔΩΡΕΑΝ βάση, που υλοποιεί τμήμα του ISO SQL, ANSI SQL/98, SQL/92 και ANSI SQL/89 RDBMS είναι η PostgreSQL. Η PostgreSQL είναι η Αντικειμενοστραφής Σχεσιακή SQL Βάση επόμενης γενιάς και τα μελλοντικά πρότυπα ANSI SQL όπως το SQL 1998 (SQL-3) και πέρα θα ασχολούνται όλο και περισσότερο με Αντικειμενοστραφείς Βάσεις και τύπους δεδομένων Αντικειμένου (Object data types). Η PostgreSQL είναι το μόνο δωρεάν RDBMS στον κόσμο που υποστηρίζει Αντικειμενοστραφείς Βάσεις και SQL. Αυτό το κείμενο θα σας πει πώς να εγκαταστήσετε τη βάση και, επίσης, όλα τα πακέτα σχετικά με βάσεις, πώς να εγκαταστήσετε Web database, application database, γραφικά προγράμματα επικοινωνίας και χειρισμού (front end GUIs και προγράμματα interface). Σας συμβουλεύουμε να γράψετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τις εφαρμογές βάσεων 100 % συμβατές με τα πρότυπα ISO/ANSI SQL, ODBC, JDBC, έτσι ώστε η εφαρμογή σας να είναι μεταφέρσιμη σε πολλές βάσεις όπως οι PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix κλπ.

Με την PostgreSQL, θα έχετε την υψηλότερη ποιότητα και πολλά άλλα χαρακτηριστικά μια και ακολουθεί το 'Ανοικτό Μοντέλο Ανάπτυξης Πηγαίου Κώδικα' (Open Source Code development). Το Ανοικτό μοντέλο Ανάπτυξης Πηγαίου Κώδικα είναι το μόνο του οποίου μπορείτε να πάρετε όλον τον πηγαίο κώδικα, και η ανάπτυξη γίνεται στο internet από εξαιρετικά μεγάλο δίκτυο ανθρώπινων μυαλών. Η μελλοντική μόδα προβλέπει ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη λογισμικού θα γίνεται στην αποκαλούμενη "Υπερλεωφόρο Πληροφοριών" (Information Super-Highway) που διατρέχει όλο τον κόσμο. Στα χρόνια που έρχονται, η ανάπτυξη του internet θα είναι εκρηκτική η οποία με τη σειρά της θα πυροδοτήσει τη γρήγορη υιοθέτηση της PostgreSQL από τους πελάτες.

Εφαρμόζοντας τις αρχές της φυσικής (κβαντομηχανική, κλασσική, θερμοδυναμική), των μαθηματικών και της στατιστικής στην ποιότητα του λογισμικού, παίρνετε την υψηλότερη ποιότητα λογισμικού μόνο σε ένα 'Ανοικτό Σύστημα Πηγαίου Κώδικα' όπως η PostgreSQL ανοίγοντας τον πηγαίο κώδικα σε ένα πελώριο αριθμό ανθρώπινων μυαλών διασυνδεδεμένων μέσω της Υπερλεωφόρου Πληροφοριών. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται πάνω σ' αυτό, τόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητα του λογισμικού. Το Ανοικτό Μοντέλο Πηγαίου Κώδικα θα εμποδίσει επίσης την ανακάλυψη του τροχού από την αρχή , θα μειώσει τη διπλή δουλειά και θα είναι πολύ οικονομικό, θα εξοικονομεί χρόνο στη διανομή και ακολουθεί τους νόμους της μοντέρνας οικονομίας για βελτιστοποίηση των εθνικών και γενικών πόρων. Όταν μια εργασία λογισμικού έχει γίνει από άλλους, τότε ΔΕΝ χρειάζεται να την κάνετε εσείς πάλι. Δε θα σπαταλήσετε τον πολύτιμο χρόνο σας σε κάτι που έχει ήδη γίνει καλά. Καθώς θα μπαίνουμε στον 21ο αιώνα, θα υπάρχει αλλαγή στον τρόπο που παίρνουμε το λογισμικό για χρήση. Οι πελάτες θα προτιμούν τα ανοικτά συστήματα λογισμικού όπως η PostgreSQL, το Linux κλπ.

Αν αγοράσετε εκτελέσιμα προγράμματα, δε θα πάρετε και τον κώδικα και τα δικαιώματά του. Ο πηγαίος κώδικας είναι ανεκτίμητο στοιχείο ενώ τα εκτελέσιμα δεν έχουν καμιά αξία. Το να αγοράσετε λογισμικό μπορεί να ανήκει στο παρελθόν. Για να αγοράσετε καλό υλικό (hardware), αξίζει να ξοδέψετε χρήματα και να πάρετε το λογισμικό από το internet. Σημαντικό σημείο είναι το υλικό του υπολογιστή το οποίο κάνει τον κύριο όγκο της δουλειάς. To υλικό είναι το άλογο που κάνει τη δουλειά ενώ το λογισμικό απλά το οδηγεί. Το υλικό των υπολογιστών είναι πολύ πολύπλοκο και μόνο 6 από τις 180 χώρες στον κόσμο μέχρι τώρα έχουν επιδείξει την ικανότητα σχεδιασμού και κατασκευής πλακετών/υλικού υπολογιστών. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή chips υπολογιστών είναι προηγμένη τεχνολογία. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, δαπανηρή, απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε εργοστάσια και μηχανές παραγωγής που δουλεύουν με τεχνολογία 0.18 micron. Σε ένα μικρό chip σιλικόνης εκατομμύρια τρανζίστορς/κυκλώματα είναι στενά πακεταρισμένα. Εταιρείες όπως οι AMD, Intel, Cyrix, Hitachi, IBM και άλλες ξόδεψαν σημαντικό αριθμό από ανθρωποχρόνια για να γίνουν κύριοι υψηλών τεχνολογιών όπως η μικροηλεκτρονική (Micro-electronics) και η νανοηλεκτρονική (Nano-electronics). Micro σημαίνει (ένα-εκατομμυριοστό του μέτρου 10^-6), Nano σημαίνει (ένα-δισεκατομμυριοστό του μέτρου 10^-9). Η τρέχουσα τεχνολογία χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική γύρω στα 0.35 micron χρησιμοποιώντας αγωγούς αλουμινίου, και μεγέθη των 0.25 micron χρησιμοποιώντας αγωγούς ηλεκτρονίων από χαλκό. Στο κοντινό μας μέλλον θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία των 0.10 micron με χαλκό και νανοηλεκτρονική για να φτιάξουν τσιπάκια υπολογιστή. Οι αγωγοί αλουμινίου θα αντικατασταθούν από χαλκό στα chips των υπολογιστών, καθώς ο χαλκός είναι καλύτερος αγωγός των ηλεκτρονίων. Στη φωτολιθογραφία, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές υπεριώδους ακτινοβολίας, ακτίνες Χ ή δέσμης ηλεκτρονίων για χάραξη κυκλωμάτων με μελλοντικά μεγέθη μικρότερα των 0.15 micron.

Σε 20 χρόνια από τώρα, τα τσιπ σιλικόνης θα αντικατασταθούν από μοριακούς υπολογιστές και βιοτσιπς που θα είναι δισεκατομμύρια φορές γρηγορότερα από τα τσιπ σιλικόνης. Τα μόρια είναι ένα σύνολο ατόμων. Και τα άτομα είναι τα μικρά σωματίδια που αποτελούν ό,τι βλέπετε σε αυτό τον κόσμο. Οι μοριακοί υπολογιστές θα χρησιμοποιούν τα μόρια της ύλης σαν υπεργρήγορους διακόπτες on/off. Όταν ο διακόπτης είναι ON σημαίνει 1, και όταν είναι OFF σημαίνει 0. Όλα τα προγράμματα σε αυτόν τον κόσμο βασίζονται στο δυαδικό σύστημα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη πρόοδο και τις μελλοντικές τάσεις προόδου των chips των υπολογιστών.

    
           Advancement of chip capabilities in future
          ********************************************
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+
| Item/Year        | 1997  | 1999  | 2001  | 2003  | 2012  | 2020  |
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+
| Feature size(micron)   | 0.25  | 0.18  | 0.15  | 0.13  | 0.05  |< 0.00001|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+
| Wafer size(mm)      | 200   | 300   | 300   | 300   | 450  | Mol/Bio |
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+
| Min Operating Voltage  | 1.8-2.5 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 0.5-0.6| < 0.001 |
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+
| Max power dissipation  | 70   | 90   | 110   | 130   | 175  | 600   |
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+
| On-chip frequencey (MHz) | 750   | 1,250  | 1,500  | 2,100  | 10,000 | > 50,000|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+
| DRAM capacity      | 256 MB | 1 GB  | 2 GB  | 4 GB  | 256 GB | > 1000GB|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+

Όπως βλέπετε, το υλικό είναι υψηλής τεχνολογίας και σημαντικό ενώ το λογισμικό είναι λιγότερο δύσκολη τεχνολογία. Αρα, η κατασκευή υλικού/υλικών-αγαθών είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία! Εταιρείες όπως οι Compaq, Dell, Sun Microsystems, HP, IBM που κατασκευάζουν υπολογιστές είναι οι κύριοι συνεισφέροντες στην οικονομία της Αμερικής σήμερα και στο μέλλον!!

Από την άλλη, κάθε χώρα ανεξαιρέτως στον κόσμο αναπτύσσει/φτιάχνει λογισμικό. Στην πραγματικότητα, οποιοσδήποτε στον κόσμο με ένα μικρό PC χαμηλού-κόστους μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα μιας βάσης δεδομένων σαν την Oracle . Αλλά θα του έπαιρνε 10 χρόνια (ο διακομιστής της Oracle είναι περίπου 10 ανθρωπο-έτη δουλειά). Ένα ανθρωπο-έτος είναι ένα άτομο που δουλεύει με πλήρη απασχόληση για ένα ολόκληρο έτος. Αν 10 άνθρωποι εργάζονται για 10 έτη τότε έχουν ξοδευτεί 10 ανθρωπο-έτη.

Βάσεις όπως οι Oracle, Informix, Sybase, IBM DB2 (Unix) γράφτηκαν σε γλώσσα "C" και τα εκτελέσιμα δημιουργήθηκαν μεταγλωττίζοντας τον κώδικα και μετά αποστάλθηκαν στους πελάτες. Οι βάσεις Oracle, Sybase, Informix είναι προγράμματα 100 % "C"!!

Μια και έχει γίνει πολλή δουλειά στην PostgreSQL τα τελευταία 12 χρόνια, δεν έχει νόημα ξαναδημιουργήσουμε από την αρχή μια άλλη βάση που να ικανοποιεί το πρότυπο ANSI/ISO SQL. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να χρησιμοποιήσουμε τον υπάρχοντα κώδικα και να προσθέσουμε τα χαρακτηριστικά που λείπουν ή προσθήκες στην PostgreSQL και να αρχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε αμέσως.

Η PostgreSQL δεν είναι απλά μια δωρεάν βάση αλλά ένα καλής ποιότητας 'Προϊόν Internet'. Προβλέπεται ότι η ζήτηση προϊόντων "Made By Internet" θα αυξηθεί εκθετικά μια και είναι ικανό να διατηρεί υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος, εξαιρετικά μεγάλη βάση χρηστών και ατόμων που αναπτύσσουν κώδικα. Αυτά τα έθνη που δε χρησιμοποιούν τα προϊόντα 'Made By Internet' θα χάσουν σοβαρά την "Επανάσταση World-wide Internet" και θα μείνουν πολύ πίσω από τις άλλες χώρες. Ο λόγος είναι ότι το ίδιο το "Internet" είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής λογισμικού σε όλο τον κόσμο!


Next Previous Contents