Next Previous Contents

5. Χρησιμοποιώντας το καινούργιο σας σύστημα!

Το Linux μπορεί να δει, να διαβάσει και να γράψει στην κατάτμηση VFAT των Win95 με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποστήριξη του MS-DOS που περιλαμβάνεται σε όλους τους πυρήνες που είναι μεγαλύτεροι του 1.0. Όμως, χρησιμοποιώντας εντολές όπως

litterbox~#: mount -t msdos /dev/hda1 /mnt

θα έχετε ονόματα αρχείων σύμφωνα με το πρότυπο των 8+3 χαρακτήρων. Απαράδεκτο! Αφού τα Win95 το υποστηρίζουν, θα πρέπει να διατηρήσετε την ευκολία των μεγάλων ονομάτων στα αρχεία.

Κάποιοι χρήστες του Linux ακόμη τρέχουν πυρήνες που είναι αρχαίοι για τα πρότυπα του Linux. Με άλλα λόγια, τις εκδόσεις 1.2.xx του πυρήνα. Έχει γραφτεί ένα πρόγραμμα για αυτές τις εκδόσεις ώστε ο χρήστης να μπορεί να διαβάσει αρχεία που δε συμβαδίζουν με το παλιό πρότυπο των 8.3. Κάντε FTP στο ftp://mm-ftp.cs.berkeley.edu/pub/multimedia/linux/xmsdos/ και διαβάστε το README αρχείο πριν να κάνετε οτιδήποτε άλλο.

Τέλος, οι νεώτεροι πυρήνες (1.3.4x και μετά) υποστηρίζουν εγγενώς το VFAT. Αυτοί οι πυρήνες επιτρέπουν την ασφαλή ανάγνωση και δημιουργία αρχείων στη κατάτμηση VFAT.

ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν τρέχετε κάποια νεώτερη έκδοση των Win95, δηλαδή, μια έκδοση που έρχεται με υπολογιστές που φτιάχτηκαν μετά τον Ιούνιο του 1996, προσέξτε τα παρακάτω:

Ελέγξτε ποια έκδοση των Win95 τρέχετε στην πραγματικότητα. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε ένα παράθυρο DOS και πληκτρολογήστε: "ver /r". Να ένα παράδειγμα:

<PRE>C:\> ver /r

Mircosoft Windows 95 [4.00.1034]
(C) 1981-1996 Microsoft Corporation.

Προσέξτε τον τελευταίο αριθμό. Αν ο αριθμός είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ του 950, πιθανώς τρέχετε μια έκδοση του FAT που είναι γνωστή ως FAT32. Αν αυτή είναι η περίπτωσή σας, μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Linux και τα Win95, αλλά ΔΕΝ υπάρχει η υποστήριξη για να διαβάζετε και να γράφετε σε μια κατάτμηση FAT32. Δεν υπάρχει λύση επί του παρόντος.

Δε σημαίνει ότι επειδή τρέχετε μια νεώτερη έκδοση των Win95, τρέχετε κατ' ανάγκη FAT32. Τρέξτε το fdisk και χρησιμοποιήστε την επιλογή display partition information (πληροφορίες για τις κατατμήσεις) για να δείτε εάν όντως χρησιμοποιείτε FAT32.

5.1 ΒΟΗΘΕΙΑ, κόλλησα με το FAT32!

Έχω αυτό τον ολοκαινούργιο υπολογιστή που τον αγόρασα απότο τάδε μαγαζί της Στουρνάρη

Αν εγκαθιστάτε το Linux σε ένα δίσκο με FAT32, ακολουθήστε τα βήματα για την εγκατάσταση του Linux σε ένα Win95 σύστημα, όπως περιγράφονται πιο πάνω, αλλά ΜΗΝ εγκαταστήσετε το LILO. Αντίθετα, πηγαίνετε στην ενότητα 5.1.3 που έχει τον τίτλο "loadlin (linload), τι'ναι πάλι αυτό;" και διαβάστε τις οδηγίες βήμα-βήμα ώστε να ξεπεράσετε αυτή την ατυχή κατάσταση.

Τα έκανα μούσκεμα!

Μου συνέβη κι εμένα. Έτρεχα μια beta έκδοση των Win95 με το FAT32, αναβάθμισα τα Win95, και το σύστημά μου τα τίναξε. Δεν είχα δισκέτα εκκίνησης για την έκδοση των Win95 στην οποία μόλις είχα αναβαθμίσει τον υπολογιστή. Η λύση ακολουθεί.

Βρέστε οποιαδήποτε δισκέτα εκκίνησης αρκεί να φτιάχτηκε σε DOS έκδοση 5.0 ή μεγαλύτερη. Στο Linux σηκώστε (mount) το CD των Beta Win95 . Σηκώστε και τη δισκέτα.

litterbox~# mount -t iso9660 /dev/cdrom /cdrom
litterbox~# mount -t msdos /dev/fd0 /mnt

Στο CD βρέστε τον κατάλογο για τις beta εκδόσεις. Οι άνθρωποι της MS τον μετακινούν από 'δω κι από 'κει... Δοκιμάστε στα /cdrom/admin/beta/floppy, /cdrom/betaonly/floppy. Αντιγράψτε τα αρχεία io.sys, msdos.sys, και command.com στη δισκέτα. Συγχρονίστε (sync) and κατεβάστε (umount) το CD και τη δισκέτα. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, και η δισκέτα που δημιουργήσατε "πρέπει" να δουλέψει.

loadlin (linload), τι'ναι πάλι αυτό?

Το loadlin (linload) είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο DOS το οποίο φορτώνει ένα αντίγραφο του πυρήνα (kernel image) από έναν σκληρό δίσκο ή μια δισκέτα DOS και κατόπιν ξεκινά το υπόλοιπο λειτουργικό σύστημα του Linux από την κατάλληλη ριζική κατάτμηση (root partition). Αν τα πάτε καλά με τους υπολογιστές μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εγκατάσταση του Linux χωρίς δισκέτες με αυτό τον τρόπο, αλλά, για την ώρα, θα εξετάσουμε πιο συνηθισμένες χρήσεις του loadlin (linload). Όταν ξεκινήσετε τα Win95 πατήστε το πλήκτρο F8 μόλις εμφανιστεί το μήνυμα

Starting Windows 95...

Επιλέξτε Safe mode, command prompt only. Πηγαίνετε στον κατάλογο όπου έχετε τοποθετήσει τον πυρήνα και τρέξτε

C:\LINUX> loadlin.exe (ή linload.exe)  zimage root=/dev/hda2

από εκεί. Αν τα καταφέρνετε καλά στο MS-DOS, μπορείτε να έχετε πολλαπλά  AUTOEXEC.BAT και CONFIG.SYS, ώστε να μπορείτε, μέσω ενός μενού, να επιλέξετε ποιο λειτουργικό σύστημα να ξεκινήσετε.


Next Previous Contents