Next Previous Contents

3. Συμβατότητα με άλλα λειτουργικά

3.1 Μπορεί το Linux να μοιραστεί τον δίσκο με DOS; OS/2; 386BSD; Win95; WinΝΤ; Solaris;

NAI. To Linux χρησιμοποιεί το τυποποιημένο σχήμα για partitions των PC, έτσι μπορεί να μοιραστεί τον δίσκο με άλλα λειτουργικά συστήματα. Σημειώστε παρ' όλα αυτά, ότι τα άλλα λειτουργικά συστήματα, μερικές φορές δημιουργούν προβλήματα, λόγω bugs. Ειδικά το FDISK και το FORMAT του DOS μπορεί μερικές φορές να γράψουν πάνω δεδομένα του Linux, γιατί μερικές φορές χρησιμοποιούν δεδομένα από τον τομέα εκκίνησης της κατάτμησης (partition boot sector), αντί του πίνακα κατατμήσεων (partition table), που βρίσκεται στον τομέα εκκίνησης δίσκου (Master Boot Record, MBR). Για το λόγο αυτό, είναι ασφαλές όταν δημιουργείτε partition από το Linux, να μηδενίζετε την αρχή της νέας κατάτμησης, πριν το μορφοποιήσετε από το MSDOS ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή εντολή κάνει ακριβώς αυτό: dd if=/dev/zero of=/dev/hdXY bs=512 count=1 όπου ΧΥ είναι το σχετικό partition, πχ hda1=1ος δίσκος, 1η κατάτμηση.

Το Linux, μπορεί να διαβάσει και να γράψει αρχεία σε σύστημα αρχείων (filesystem) τόσο του DOS (FAT), όσο OS/2 (HPFS). Υποστηρίζει επίσης filesystems που χρησιμοποιούνται από τα Windows όπως: VFAT (μεγάλα ονόματα), FAT32 (το νέο πρότυπο της Μ$), αλλά και NTFS (των NT).

Άλλα λειτουργικά μπορούν να διαβάσουν αρχεία από το Linux (πχ OS/2). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: http://students.ceid.upatras.gr/ gef/fs

( See Q1.2 `What software does it support?' for details and status of the emulators for DOS, MS Windows and System V programs. See also Q3.5 `Can I access BSD FFS, SysV UFS, Mac, Amiga, etc filesystems?'. )

3.2 Πώς προσπελαύνω τα αρχεία μου σε μία κατάτμηση του DOS;

Το DOS (FAT) υποστηρίζεται από το Linux, μέσω του MSDOS filesystem driver. Γράψτε απλά: (Υποτίθεται ότι το DOS είναι στο τρίτο partition του πρώτου δίσκου)

    mkdir /dos
    mount -t msdos -o conv=text,umask=022,uid=100,gid=100 /dev/hda3 /dos
ή αντίστοιχα:
    mkdir /floppyA
    mount -t msdos -o /dev/fd0 /floppyA
    ls -als /floppyA
    umount /dev/fd0
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ UMOUNT, ΟΤΑΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΣΚΕΤΑ

Οι προαιρετικές παράμετροι conv=text/binary/auto, umask=nnn, uid=nnn and gid=nnn βοηθούν ώστε να γίνεται αυτόματα η μετατροπή αρχείων κειμένου από DOS μορφή ( CR/LF -> LF ) και για απόδοση ταυτότητας χρήστη και ομάδας και permissions στα αρχεία του DOS, όταν φαίνονται κάτω από Linux. Το mount μπορεί να γίνει πιο εύκολο εάν υπάρχουν ήδη οι σωστές παράμετροι στο αρχείο /etc/fstab. Για περισσότερα εκτελέστε man 8 mount, man fstab.

Το πακέτο mtools μπορεί να χρησιμεύσει επίσης για γρήγορη πρόσβαση: κάνει κανείς πχ "mdir a:" και διαβάζει την πρώτη δισκέτα, κλπ.

Ένα kernel patch (γνωστό ως fd-patches) που υπάρχει επιτρέπει την ανάγνωση δισκετών με ασυνήθιστη οργάνωση tracks και/ή sectors

3.3 Μπορώ να χρησιμοποιήσω το συμπιεσμένο μου DOS drive;

Με δυσκολία. Αν και μέσα από τον DOS emulator (Q1.2 `What software does it support?') γίνεται για Stacked και DBLSPC, είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει μέσα από filesystem driver. Υπάρχει ένα πακέτο που υποστηρίζει read-only προσπέλαση για doublespaced volumes: Βλ. sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems, για το "ths".

3.4 Μπορώ να χρησιμοποιήσω το partition του OS/2 (HPFS);

Ναι, αλλά μόνο ανάγνωση είναι δυνατή ακόμα. Για να το χρησιμοποιήσεις, πρέπει να κάνεις compile τον kernel (πυρήνα) σου, αφού ενεργοποιήσεις την αντίστοιχη επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, δες (Q7.6). Μετά αρκεί να το προσαρτήσεις στο root filesystem:

    mkdir /hpfs
    mount -t hpfs /dev/hda5 /hpfs

3.5 ***Can I access BSD FFS, SysV UFS, Mac, Amiga, etc filesystems?

I'm told that there is a primitive, alpha test read-only Amiga filesystem on sunsite.unc.edu in /pub/Linux/patches/amigaffs.tar.Z. More information is in affs-readme in the tarfile.

Recent kernels contain support for the UFS filesystem used by System V, Coherent and Xenix.

There is alpha kernel support, readonly for the moment, for the 4.2BSD UFS, on sunsite.unc.edu in /pub/Linux/ALPHA/ufs.

There is a set of user-level programs that provides read-only access to the Macintosh hierarchical filing system (HFS). It is available on sunsite.unc.edu in /pub/Linux/utils/disk-management/hfs0_36.tgz. This is being turned into a kernel module, which is available on sunsite.

A suite of programs called Samba provide support for Windows for Workgroups networked filesystems (provided it's configured to use TCP/IP). Information is available at http://lake.canberra.edu.au/samba/samba.html. There is alpha kernel support for mounting such filesystems, on sunsite.unc.edu in /pub/Linux/ALPHA/smbfs.

There is no support for the rest of those yet; I have not heard of any recent work on providing some.

3.6 Μπορώ να τρέξω εφαρμογές των Windows κάτω από Linux

Υπάρχει μία προσπάθεια, που όμως δεν έχει αποδώσει ακόμα καρπούς, το WINE Κάποιες (απλές) εφαρμογές τρέχουν, όμως όχι οι πιο πολλές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε comp.emulators.ms-windows.wine

Επίσης, η Sun, που εδώ και καιρό είχε βγάλει το WABI για άλλα Unices, πρόσφατα το διαθέτει και για το Linux μέσω της Caldera. Το WABI είναι ένας πολύ καλός και αξιόλογος εξομοιωτής, που τρέχει όλες τις γνωστές σουίτες γραφείου, σχεδιαστικά κλπ.

Επειδή το WINE δεν δουλεύει καλά, και το WABI δεν είναι δωρεάν, η καλύτερη λύση είναι να έχετε και τα Windows και το Linux και να αλλάζετε ανάλογα με την περίπτωση, κάνοντας reboot. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του LILO (LInux LOader), που υποστηρίζει BOOT MENU.

3.7 Πώς μπορώ να εκκινώ το Linux από τον Boot Manager του OS/2;

Το OS/2 απαιτεί ειδική διαδικασία για να συνεργαστεί.

 1. Με το fdisk του OS/2 (και μόνο με αυτό) δημιουργείστε μία κατάτμηση για το Linux. Εάν χρειάζεστε, φτιάξτε και το swap partition.
 2. Φορμάρετε την κατάτμηση με HPFS ή FAT. (Αυτό δεν χρειάζεται κάτω από OS/2 WARP)
 3. Προσθέστε το στον Boot Manager.
 4. Με την εντολή mkfs -t ext2 ή mke2fs φορμάρετε το νέο partition με ext2 δομή, που είναι κατάλληλη για το Linux. Επίσης με το fdisk του Linux δώστε τον σωστό τύπο στο κάθε partition (κανονικά 83, ή 82 για swap).
 5. Εγκατέστησε το Linux στη νέα κατάτμηση.
 6. Εγκατέστησε το LILO στον BOOT SECTOR (Linux partition), ΟΧΙ πάνω στο Master Boot Record (MBR), γιατί αλλιώς θα απενεργοποιήσεις τον Boot Manager. Αυτό κάνει το LILO να είναι ένας φορτωτής Β' επιπέδου για το λειτουργικό, πάνω στην ίδια την κατάτμηση με το σύστημα αρχείων, που εκκινεί τον πυρήνα που ορίζεται στο /etc/lilo.conf με την εντολή boot = /dev/hda2
 7. Επιβεβαιώστε ότι η κατάτμηση του Boot Manager είναι ενεργή (active), ώστε να χρησιμοποιήσετε τον Boot Manager για να επιλέξετε τι θα εκκινήσετε.

3.8 Πως μπορώ να μοιραστώ τον ίδιο χώρο μεταξύ του Linux και των Windows για swap;

Δες το Mini-HOWTO από τον H. Peter Anvin, < hpa@yggdrasil.com>: ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/mini/Swap-Space


Next Previous Contents