Next Previous Contents

4. Συχνά Διατυπωμένες Ερωτήσεις και Απαντήσεις

4.1 "Πόσο ευαίσθητη είναι η διαδικασία του καψίματος;"

Απάντηση: εξαρτάται από το CD-writer. Τα μοντέρνα θα πρέπει να έχουν buffer δεδομένων του 1MB ή κάπου εκεί και μπορούν να ζήσουν 1-2 δευτερόλεπτα χωρίς δεδομένα. Δείτε τα εγχειρίδια ή ρωτήστε τον κατασκευαστή, αν θέλετε να μάθετε τις λεπτομέρειες.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος των buffers δεδομένων πρέπει να εγγυάστε μια συνεχή ροή των 300kb/s ή 600kb/s κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι διεργασίες που κάνουν εντατική χρήση του δίσκου όπως η ενημέρωση της βάσης δεδομένων locate χαμηλώνουν το μέγιστο δυνατό ρυθμό ροής και θα χαλάσουν σίγουρα το CD; καλύτερα ελέγξτε τέτοιες διεργασίες να μην ξεκινάνε μέσω cron, at ή anacron όσο καίτε CD-Rs. Από την άλλη, κάποιοι ανέφεραν πως έκαναν compile ένα πυρήνα καθώς καίγανε ένα CD χωρίς καμία ενόχληση. Χρειάζεστε βέβαια μια γρήγορη μηχανή για τέτοια πειράματα.

4.2 "Έχει η διασπορά (fragmentation) άσχημο αντίκτυπο στο ρυθμό ροής;"

Η διασπορά είναι συνήθως τόσο χαμηλή που οι επιπτώσεις της δεν είναι παρατηρήσιμες. Αν είσαστε αβέβαιοι περί αυτού, κοιτάξτε τα μηνύματα που τυπώνονται κατά την εκκίνηση, το ποσοστό της διασποράς αναφέρεται κατά τον έλεγχο των συστημάτων αρχείων. Μπορείτε να ελέγξετε για αυτή την τιμή με την πολύ επικίνδυνη εντολή

bash> e2fsck -n /dev/sda5    # '-n' is important!
[stuff deleted - ignore any errors]
/dev/sda5: 73/12288 files (12.3% non-contiguous)

Σε αυτό το παράδειγμα η διασπορά φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη, αλλά υπάρχουν μόνο 73 μικρά αρχεία σε αυτό το σύστημα αρχείων (χρησιμοποιείται ως /tmp) και έτσι η τιμή δεν είναι ανησυχητική.

4.3 "Είναι δυνατόν να αποθηκεύσω το CD-image σε ένα σύστημα αρχείων UMSDOS;"

Ναι. Το μόνο σύστημα αρχείων που δεν είναι αξιόπιστο και αρκετά γρήγορο για εγγραφές CDs από αυτό, είναι το δικτυακό σύστημα αρχείων (NFS). Χρησιμοποιώ ο ίδιος ένα UMSDOS για να μοιράσω το χώρο του δίσκου μεταξύ του Linux και του DOS/Win σε ένα PC (486/66) αφιερωμένο στην εγγραφή των CDs.

4.4 "Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεπεράσω τους περιορισμούς του iso9660;"

Ναι. Μπορείτε να βάλετε όποιο σύστημα αρχείων θέλετε στο CD. Αλλά οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα εκτός του Linux δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το CD.

Να και η συνταγή:

Αν θέλετε να βάλετε μια εγγραφή στο /etc/fstab για ένα τέτοιο CD, απενεργοποιήστε τον έλεγχο του, π.χ.:

/dev/cdrom /cdrom ext2 defaults,ro 0 0

Το πρώτο 0 σημαίνει "μην συμπεριληφθεί στα dumps", το δεύτερο (=σημαντικό) σημαίνει "μην τσεκάρεις για λάθη κατά την εκκίνηση" (το fsck θα αποτύχει να ελέγξει το CD για λάθη).

4.5 "Πώς να διαβάσω και να γράψω CD Ήχου;"

Πάρτε τα πακέτα "cdda2wav" και "sox", διαθέσιμα από το sunsite και τα mirrors του:

ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/sound/cdrom/cdda2wav0.71.src.tar.gz

ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/sound/convert/sox-11gamma-cb3.tar.gz

Το cdda2wav σας επιτρέπει να πάρετε κάποιο συγκεκριμένο διάστημα (ή ένα ολόκληρο κομμάτι (track)) από το CD ήχου σας και το μετατρέπει σε αρχείο .wav. Το sox μετατρέπει τα αρχεία wav πάλι σε (CD ήχου ) cdda-format ώστε να μπορούν να επανεγγραφούν στο CD-R χρησιμοποιώντας το cdwrite.

4.6 "Πώς να ψάξω για τις συσκευές SCSI μετά την εκκίνηση;"

Το αρχείο drivers/scsi/scsi.c περιέχει τις πληροφορίες

/*
 * Usage: echo "scsi add-single-device 0 1 2 3" >/proc/scsi/scsi
 * with "0 1 2 3" replaced by your "Host Channel Id Lun".
 * Consider this feature BETA.
 *   CAUTION: This is not for hotplugging your peripherals. As
 *   SCSI was not designed for this you could damage your
 *   hardware !
 * However perhaps it is legal to switch on an
 * already connected device. It is perhaps not
 * guaranteed this device doesn't corrupt an ongoing data transfer.
 */

4.7 "Είναι δυνατό να κάνω 1:1 αντιγραφή ενός CD;"

Ναι. Αλλά θα πρέπει να ήσαστε ενήμερος του γεγονότος πως κάθε λάθος ανάγνωσης του αρχικού πρωτοτύπου (λόγο σκόνης ή γρατζουνιών) θα οδηγήσει σε ελαττωματικό αντίγραφο.

Πρώτη περίπτωση: έχετε ξεχωριστά CD-writer και CD-ROM . Δίνοντας την εντολή:

cdwrite -v -D /dev/sgc --pad -b $(isosize /dev/scd0) /dev/scd0
or
cdrecord -v dev=3,0 speed=2 -isosize /dev/scd0
διαβάζετε τη ροή δεδομένων από τον οδηγό CD-ROM που είναι προσαρτημένο σαν /dev/scd0 και γράφετε απευθείας μέσω του /dev/sgc στο CD-R.

Δεύτερη περίπτωση: Δεν έχετε ξεχωριστό οδηγό CD-ROM. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον εγγραφέα για να διαβάσετε και το CD-ROM:

dd if=/dev/scd0 of=cdimage bs=1c count=`isosize /dev/scd0`
Η εντολή αυτή είναι ισοδύναμη με το αποτέλεσμα της mkisofs, και έτσι θα πρέπει να προχωρήσετε όπως στο κεφάλαιο 3. Σημειώστε πως αυτή η μέθοδος θα αποτύχει για τα CD ήχου!

4.8 "Μπορεί το Linux να διαβάσει Joliet CDs;"

Ναι. Αλλά χρειάζεται να διορθώσετε τον πυρήνα και να τον ξαναμεταγλωττίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

http://www-plateau.cs.berkeley.edu/people/chaffee/joliet.html

4.9 "Πώς διαβάζω/προσαρτώ CD-ROMs με το CD-writer;"

Όπως και με ένα κανονικό οδηγό CD-ROM. Κανένα κόλπο. Σημειώστε πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές scd (SCSI CD-ROM) για να προσαρτήσετε CDs για διάβασμα. Εγγραφή-παράδειγμα στο /etc/fstab:

/dev/scd0 /cdrom iso9660 ro,user,noauto 0 0


Next Previous Contents